Real Opinion - Ett verktyg för sann demokrati och förändring

...i väntan på sann demokrati.


Här ligger verktyget för sann demokrati och förändring och väntar på sin prins!

Året var 2013.

Richard och jag satt och pratade om vad man kunde göra för att uppnå förändring i samhället.

Vi hade båda genomskådat det spel som pågick i ridåerna vid upphandlingar inom kommunen. Vi var less. Det var inte rätt och båda två var väktare av sanning och rättvisa.

Naturligtvis var spelet mellan privata bolag och kommunens tjänstemän inte det enda vi reagerat över. Det fanns en uppsjö av av saker som vi önskade förändra.

Politikernas ovilja eller slöhet eller rent av otillräcklighet hade fått oss att ”brain-storma” kring hur man skulle kunna förändra samhället.

Resultatet blev – Real Opinion – Ett verktyg på nätet där den vanliga människan kunde söka förändring och påverka samhället i stort.

Men tiden var inte mogen – och du hade inte vaknat.

Därför ligger idén i malpåse och väntar på att prinsen ska komma och väcka upp den till liv igen…

Är du prinsen?


Sidan är till Salu!

Sedan 2014 har vi varit igång med Real Opinion - både som företag och som sida.

Nu kommer vi sälja ut bolaget och webbsidan och söker köpare.

Är du intresserad?

Hör av dig till f@realopinion.se


Politikerna lyssnar på Real Opinion

Lyssnar politiker när vi ber dem att lyssna?

I årets valrörelse har partierna deklarerat att de kommer att försöka skapa personliga kontakter mellan väljare och partirepresentanter. I ett tidigare inlägg här på Politologerna skriver Maria Solevid om hur ofta väljare uppger att de blir kontaktade av politiker i valrörelser. Det här inlägget handlar om när kommunikationen går den andra vägen, det vill säga när politiska samtal sker på medborgarnas initiativ.

I ett kapitel i Sören Holmbergs vänbok Stepping Stones (Gothenburg Studies in Politics 2013) skriver Patrik Öhberg och jag att vi som forskare vet ganska lite om hur politiker påverkas av att medborgare kontaktar dem. I texten får politikerna själva svara: Tycker de att direktkontakter med enskilda politiker är ett effektivt sätt för medborgare att påverka politiken? Vi använder 2010-års riksdagsundersökning där det ställdes en fråga till de svenska riksdagsledamöterna om vilka sorters medborgerligt politiskt deltagande som de tycker är effektiva. 

De senaste decenniernas teknologiska framsteg har underlättat för medborgare som vill ta direkt kontakt med folkvalda. Enligt rapporter från den amerikanska kongressen har direktkommunikation från väljares sida ökat dramatiskt. Antalet e-mail och brev som kongressen tar emot fyrfaldigades mellan 1994 och 2005. Omkring hälften av de amerikanska väljarna antas ha kontaktat en kongressledamot någon gång under de senaste fem åren. Liknande utveckling syns även i andra länder, även om de mest systematiska undersökningarna verkar vara gjorda i USA. (Politologernas läsare får gärna tipsa om svenska kartläggningar över tid när medborgare kontaktar politiker, gärna på både nationell, regional och kommunal nivå).

I tabellen nedan illustreras hur effektiva riksdagsledamöterna själva tycker att dylika direkta kontakter är i relation till andra sätt att påverka politiken. Frågan som ställs är: ”Det finns olika uppfattningar om hur medborgarnas på ett effektivt sätt kan påverka politiken. Kan du med hjälp av nedanstående skala ange hur effektiva följande sätt att påverka är?” Svarsalternativen är: 0 = ”inte alls effektivt”, 10 = ”mycket effektivt”. Resultaten rangordnas från mest effektivt till minst effektivt, enligt de svarande.

 Real Opinion befinner sig i följande områden: Kontakta politiker, Uppmärksamhet i media, Rösta i folkomröstningar, Aktionsgruppsarbete, och Namninsamling - Så JA! - Politikerna lyssnar på Real Opinion!

Tabell: Riksdagsledamöternas uppfattning om vad som är effektiva sätt att påverka politiken som medborgare.

Medelvärde  Antal svarande
Partiarbete 8.16 307
Rösta i valen 8.11 305
Kontakta politiker 7.51 304
Uppmärksamhet i media 7.48 307
Rösta i folkomröstningar 7.45 306
Fackligt engagemang 5.75 305
Aktionsgruppsarbete 5.75 306
Namninsamling 4.97 306
Demonstrationer 4.33 307
Köpa/bojkotta varor 3.53 307
Olagliga protestaktioner 2.07 307

Källa: Riksdagsundersökningen 2010, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Naurin & Öhberg 2013. 

Tabellen visar att svenska politiker tycker att direktkontakter är ett relativt effektivt sätt att påverka politiken. De mest effektiva sätten är dock enligt politikerna att rösta i allmänna val och att delta i partiarbete. Dessa aktiviteter har ett medelvärde på över åtta på en elvagradig skala. Att kontakta politiker kommer på en tredje plats med ett medelvärde på 7.51. Mediakontakter upplevs också som effektiva (7.48), vilket stämmer överens med annan forskning som visar att politiker tenderar att se medier som mäktiga aktörer. Medelvärdet för att engagera sig i fackföreningar är klart lägre (5.75) och deltagande i demonstrationer hamnar under mittvärdet, på 4.33. Det minst effektiva sättet att få inflytande är enligt politikerna att delta i olagliga protestaktioner (2.07).

När analysen görs på olika politiker framkommer att kvinnliga politiker tycker att direktkontakter med politiker är mer effektiva än vad manliga politiker tycker. Vi finner dock inga signifikanta skillnader mellan unga och äldre ledamöter eller mellan ledamöter från små och stora valkretsar. Däremot tycker ledamöter från regeringspartierna att det är ett mer effektivt sätt att påverka politiken än vad ledamöter från oppositionspartier tycker. Detta resultat kan ställas emot det vi finner när vi gör samma analys på övriga alternativ i tabellen – och som för övrigt Mikael Persson skriver om i ett tidigare inlägg här på Politologerna – att mer handfasta (och förmodligen mer besvärliga för de styrande) medborgarprotester (t.ex. demonstrationer) ses som mindre positivt av styrande politiker än av oppositionspolitiker.

Att politiker säger att det är ett effektivt sätt att kontakta dem direkt kan vara en indikation på att politiker lyssnar när medborgare hör av sig. Men det är förstås inte något bevis för att så faktiskt är fallet. Vi behöver studier av faktiskt agerande för att kunna uttala oss med säkerhet. Forskningen om hur politiker påverkas av kontakt med väljare ökar, särskilt i USA, och är säkert något vi kommer ha anledning att återkomma till här på bloggen.

Källa: Politologerna


REAL TV - Rehearsal (Episode 3)

https://www.youtube.com/watch?v=bVxYWccXaFU

Real Opinion CEO Fredrik Salevik mocks his creative director in rehearsals in attempt to establish his independence. Support him with a like, share or comment!
Orginalfilm Oatly se den här: http://youtu.be/wVZEn-RCa3c?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q


Real TV - Scared to Death (Episode 2)

https://www.youtube.com/watch?v=ZBC6aVAAwIk

Real Opinion CEO Fredrik Salevik filosoferar över det faktum att reklamfilm med VD:ar vanligtvis är den värsta sortens reklam och han vill inte vara en del av det. Och vem bryr sig om de viktiga Case som startats på sidan. Har han rätt? Comment or share or like!
Originalfilm Oatly  - Se den här: http://youtu.be/6T19f2fPHQk?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q


Real TV - The Reluctant CEO (Episode 1)

https://www.youtube.com/watch?v=chzcZKW5L0U

Real Opinion CEO Fredrik Salevik har gått med på att göra ett antal reklamfilmer, men tycker att idén att ha honom själv som skådis inte bara är en dum idé utan även ett slöseri med tid och resurser. Agree? Like, share and comment!
Orginalfilm Oatly - Se den här: http://youtu.be/iSb_HpiyBXc?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q

 


Om Real Opinion i Xtra Borås

En intervju i tidningen Xtra Borås som förklarar lite kring Real Opinion!

xtraboras intervju