Real Opinion - Ett verktyg för sann demokrati och förändring

...i väntan på sann demokrati.


Här ligger verktyget för sann demokrati och förändring och väntar på sin prins!

Året var 2013.

Richard och jag satt och pratade om vad man kunde göra för att uppnå förändring i samhället.

Vi hade båda genomskådat det spel som pågick i ridåerna vid upphandlingar inom kommunen. Vi var less. Det var inte rätt och båda två var väktare av sanning och rättvisa.

Naturligtvis var spelet mellan privata bolag och kommunens tjänstemän inte det enda vi reagerat över. Det fanns en uppsjö av av saker som vi önskade förändra.

Politikernas ovilja eller slöhet eller rent av otillräcklighet hade fått oss att ”brain-storma” kring hur man skulle kunna förändra samhället.

Resultatet blev – Real Opinion – Ett verktyg på nätet där den vanliga människan kunde söka förändring och påverka samhället i stort.

Men tiden var inte mogen – och du hade inte vaknat.

Därför ligger idén i malpåse och väntar på att prinsen ska komma och väcka upp den till liv igen…

Är du prinsen?