Sedan 2014 har vi varit igång med Real Opinion – både som företag och som sida.

Nu kommer vi sälja ut bolaget och webbsidan och söker köpare.

Är du intresserad?

Hör av dig till f@realopinion.se