Socialdemokraterna i Umeå sätter moderaternas brutna vallöften på pränt.

Det skapar en viss transparens i vad som hänt, men hade det inte varit bra om varje parti och politiker själva kunde redogjort för vad de åstadkommit och slutfört?

Här får man se brutna vallöften – Hur gick med med vallöften som faktiskt uppfylldes? Vi vet inte för vi får bara en sida av myntet serverat.

Moderaternas brutna vallöften

Sveriges radio rapporterar om brutna vallöften

Ekot publicerar i dag en lista på 25 vallöften från högeralliansen i valet 2006 som inte har genomförts. Det handlar bland annat om förslag om sänkt tjänstemoms, bättre integration och obligatorisk a-kassa.
Samtidigt missar man att rapportera flera andra viktiga brutna vallöften.

Moderaternas brutna vallöften

”Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.” Fredrik Reinfeldt i Civilekonomen 3/2006

De lovade fler jobb –  det blev 100 000 fler arbetslösa.
Sysselsättningen har minskat mer i Sverige än genomsnittet i Europa sedan hösten 2006.

”Allt som Socialdemokraterna tillför skola och vård kommer vi att acceptera.” Fredrik Reinfeldt till TT 2006-08-12
”När du är sjuk behöver du vård, inte en kölapp.” Valaffisch 2006

De lovade bättre välfärd –  det blev 25 000 färre jobb i välfärden.
På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer.

”Alla ska få behålla 1000 kr mer i månaden av sin lön.” Valaffisch 2006

De lovade lika skattesänkningar åt alla –  det blev pensionärsskatt och 25 gånger mer till den rikaste procenten.
I dag betalar en pensionär med normal pension 700 kronor högre skatt än en löntagare varje månad på grund av regeringens politik. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans.

”Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar.” Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring oktober 2006

De lovade att färre skulle leva på bidrag – det blev 70 000 fler i utanförskap.
I valet 2006 så hade Moderaterna en tydlig definition på hur utanförskapet skulle beräknas. Detta mått kallades för ”bred arbetslöshet.” Modellen fanns bland annat på Moderaternas hemsida och beskrevs också i tidskriften Ekonomisk debatt (2006:1). Enligt Moderaternas egen definition så har utanförskapet ökat med över 70 000 personer september 2006 jämfört med september 2009 (eller med 50 000 om man jämför sommaren 2006 med sommaren 2010).

Det moderata utanförskapet i siffror:

2006                    2009                  2010
Juni                                      1 221 700                                      1 270 000
September                         970 800                                        1 041 900

Ytterligare information

Inslaget i radio

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/Umea/Nyheter/Moderaternas-brutna-valloften/

Vill du att vi ska jobba för en publik plats där politikerna själva redogör för sina löften och förslag?

Ge gärna ett litet stöd till Caset: PolitikerChecklista

supportapolitikerlofte

Eller supporta Caset här nedan!

[purchase_link id=”2353″ style=”” color=”” text=”Köp”]