Newsvoice - En helt annan tidning på nätet!

Har du tröttnat på vanliga nyheter och vill läsa om något annat?

Här är tidningen som leder till förändring och nytänkande!

Om NewsVoice

Länk till tidningen!

Redaktionell policy och målsättning

NewsVoice har siktet inställt på både tuffa nyheter och goda nyheter t ex: idéer som förändrar samhället till en trevligare omvärld att leva i.

NewsVoice tar upp ämnesområden som hälsa, vetenskap, biofilm, musik, teknologi, världs- och samhällsfrågor samt uppmärksammar ny energiteknik, transportteknik, byggteknik etc.

NewsVoice omvärldsbevakar internationellt media och återpublicerar lästips och artikelpuffar åt dig som läsare. NewsVoice medverkar till analys, genomskådning, sammanhang och överblick. NewsVoice ska vara till nytta för läsarna och skapa debatt som leder till förändring och nytänkande.

NewsVoice drar sig inte för att avslöja korruption och maktmissbruk och är därför inte politiskt korrekt.

NewsVoice speglar ett ”tankeskifte” i världen och vänder sig till de som är engagerade i samhällets utveckling och transformation.

NewsVoice vill fylla ett medievacuum i Sverige där vissa nyheter, trender och goda idéer hammar i skymundan.

NewsVoice uppmärksammar naturliga metoder som ger hälsa och välbefinnande och vill lyfta fram bästa medicin. I dagens samhälle vinner ofta alternativmedicin pga av lång beprövad erfarenhet och ärlighet över industrins kemikaliemedicin ofta baserad på fuskforskning.

Vision

NewsVoice ska bli en allmänt känd och uppskattad referenspunkt i mediebruset. NewsVoice ska beskriva paradigmskiftets nyanser. Med paradigmskifte avses den naturliga succession med vilken ett samhälle språngvis utvecklas i takt med att människan utvecklas inifrån och ut, från idévärlden till handling.

Ekonomi

NewsVoice är inte en vinstdrivande nättidning. Kostnader täcks med annonsintäkter, sponsring, stipendier, donationer och frivilliga prenumerationsdonationer.

Redaktör

Torbjörn Sassersson är redaktör och ansvarig utgivare. Sasser Media Lab AB tillhandahåller webbserverplats. Nättidningen grundades i januari 2011.


När sjukvårdskostnaderna för fetma överstiger skatteintäkterna från matindustrin

Vi blir bara fetare och fetare samtidigt som intresset för och konsumtionen av hälsosam och kalorisnål mat hela tiden ökar. Hur hänger det ihop? Journalisten Jacques Peretti undersöker spelet bakom kulisserna där företag tjänar grova pengar på miljontals konsumenter som bestämt sig för att äta hälsosamt.

  • "Att låta livsmedelsindustrin reglera sig själva är som att sätta Dracula som chef för blodbanken."
  • Livsmedelsföretagens sätt att marknadsföra sina produkter som hälsosamma
  • Hur länge ska regeringen låta livsmedelsindustrin göra oss sjuka för att de ska kunna tjäna mer pengar?
  • Du blir fet av ekologisk choklad - På samma sätt som du blir feta av icke ekologisk choklad.

Se hela filmen från UR

Så när kommer vi få en reglering av livsmedelsindustrin?

- Förmodligen när sjukvårdskostnaderna för fetma överstiger skatteintäkterna till staten från matindustrin.


Real Opinion får rätt mot företaget Apple

Sedan inträdet av operativsystemet Yosemite i Mac-världen - så har flera användare av Apple´s produkter upplevt problem med tidigare fungerande funktionaliteter.
Apple själva har hävdat att det är fel relaterade till användarna av deras övriga programvaror - alltså helt och hållet kundernas fel.

Med hjälp av alla som gett stöd till Caset, så har Real Opinions Konsult lyckats pressa Apple till att genomföra de förbättringar av Yosemite som krävts för att återfå försvunnen funktionalitet!

"Vi har kommit en bit på vägen, men det finns mer att göra för att få Apple att ta fullt ansvar för sina produkter!" säger Need i GBG AB´s VD Fredrik Salevik.

Det är Need i GBG AB som arbetat arbetat som Konsult i Caset "Apple tar inte ansvar gentemot sina kunder". Ett riktigt bra jobb! Vi på Real Opinion hoppas på fler Lyckade Case i framtiden!

Gå gärna in och fortsätt stödja Caset:

[purchase_link id="1988" style="button" color="blue" text="Apple tar inte ansvar"]


Det är inte ditt fel att du är fet

Vad händer med grottmänniskan som släpps in i en livsmedelsbutik där matindustrin gör sitt bästa för att tjäna pengar och vill få oss att äta mer?

  • Orsaken till fetma
  • Livsmedelsföretagens sätt att undgå kritik
  • Förvandlingen från socker till sockerprodukter.

Kort sammanfattning

Se hela filmen från UR.