REAL TV - Rehearsal (Episode 3)

https://www.youtube.com/watch?v=bVxYWccXaFU

Real Opinion CEO Fredrik Salevik mocks his creative director in rehearsals in attempt to establish his independence. Support him with a like, share or comment!
Orginalfilm Oatly se den här: http://youtu.be/wVZEn-RCa3c?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q


Real TV - Scared to Death (Episode 2)

https://www.youtube.com/watch?v=ZBC6aVAAwIk

Real Opinion CEO Fredrik Salevik filosoferar över det faktum att reklamfilm med VD:ar vanligtvis är den värsta sortens reklam och han vill inte vara en del av det. Och vem bryr sig om de viktiga Case som startats på sidan. Har han rätt? Comment or share or like!
Originalfilm Oatly  - Se den här: http://youtu.be/6T19f2fPHQk?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q


Real TV - The Reluctant CEO (Episode 1)

https://www.youtube.com/watch?v=chzcZKW5L0U

Real Opinion CEO Fredrik Salevik har gått med på att göra ett antal reklamfilmer, men tycker att idén att ha honom själv som skådis inte bara är en dum idé utan även ett slöseri med tid och resurser. Agree? Like, share and comment!
Orginalfilm Oatly - Se den här: http://youtu.be/iSb_HpiyBXc?list=PLWDKOMvyuUluDkouxtdxnkntYMW9tkj2q

 


Printversion till ditt mjölk, yogurt, havremjölks, rismjölks-paket

Innan du häller mjölken på julgröten...

HELKARTONG PRINTVERSION

1. Öppna filen här ovanför.

2. Skriv ut.

3. Klistra fast på ditt paket.

4. Läs!

 

God Jul!


Förklaring av ordet Ledamot

Ledamot

Medlem av en avgränsad grupp som ofta har beslutsrätt.

Riksdagen har 349 ledamöter.


Vem representerar dig?

Vart fjärde år i september är det val till riksdagen. Då går medborgarna till vallokalerna för att bestämma vilka personer som ska representera dem i riksdagen.

Samma dag som det är riksdagsval är det också val till landsting och kommuner. Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen och som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige.

Den som vill bli vald till riksdagsledamot måste ha rösträtt i riksdagsvalet och vara nominerad av ett politiskt parti. Rösterna i valet fördelas till en början mellan partierna.

Det finns 349 platser i riksdagen att fördela. Antalet platser ett parti får står i proportion till antalet röster som partiet fått. Huvudregeln är att ett parti måste få minst 4 procent av rösterna för att komma in i riksdagen.


Förklaring av ordet Demokrati

Demokrati

Att det är folket som styr.

Demokrati kan ha många betydelser. Ofta avses att besluten stämmer överens med vad de flesta tycker och att varje röst är lika mycket värd.

Källa:http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/demokrati/

Vad är Demokrati?

Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer.

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns flera saker som kännetecknar en demokrati.

I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin.

Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.

Beslut som påverkar alla

Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Samspelet mellan riksdagen och andra offentliga aktörer – regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och EU – är stort.

Riksdagens arbete präglas av dess historia. Allmän rösträtt, övergången till ett enkammarsystem och fyraåriga valperioder är exempel på viktiga händelser i riksdagens historia.

Olika maktcentrum

Demokratin brukar i första hand beskrivas ur väljarnas och de folkvaldas perspektiv. Men de demokratiskt valda församlingarna i stat, kommuner och landsting är inte ensamma om att ha makt och inflytande.

Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden, massmedierna och domstolarna.

Marknaden påverkar landets ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen i näringslivet har stor effekt på sysselsättningen och påverkar därför statens, kommunernas och landstingens skatteinkomster.

Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att påverka opinionen, förmedla nyheter och informera.

Den dömande makten utövas av fristående domstolar.

Kungen är statschef

Den högsta företrädaren för ett land kallas för statschef. I Sverige är det kungen, eller en regerande drottning, som är statschef. Den svenska statschefen har ingen politisk makt utan enbart representativa funktioner.

Som statschef öppnar kungen varje höst riksdagens riksmöte. Han är också ordförande i Utrikesnämnden.

Källa:http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/