Nu är vi live!

Real Opinion har skapat verktyget för förändring!

Denna webbplats är ett verktyg för dig som privatperson – med hjälp av denna sida kan du skapa påtryckningar som får de offentliga anrättningarna eller stora privata företagen att ge vika för verkliga åsikter.

I detta verktyg samlas individer med samma tankar åsikter och problemställning för att hitta grunderna för att ändra och förbättra inom alla möjliga olika områden. Kalla det privat lobbyism eller en möjlighet till att demokratiskt och lagligt utveckla samhället utanför ett politiskt parti.

Förändringens tid är här och det är dags att gå från ”Åsikt till handling”